دعوت به همکاری

مؤسسه خیریّه نیکوکاران شریف از کارشناسان گرافیک و طراحی جهت همکاری افتخاری و حمایت از ایتام در بنیاد دعوت بعمل می­ آورد.

برای کسب اطلاع بیشتر با شماره ۶۶۱۲۷۱۲۸ (۰۲۱) داخلی ۳۰۴ تماس بگیرید.

روابط عمومی :   ۶۶۵۷۲۰۱۷(۰۲۱)