دعوت به همکاری

مؤسسه خیریّه نیکوکاران شریف از کارشناسان گرافیک و طراحی جهت همکاری افتخاری و حمایت از ایتام در بنیاد دعوت بعمل می­ آورد.

برای کسب اطلاع بیشتر با شماره 66127128 (021) داخلی 304 تماس بگیرید.

روابط عمومی :   66572017(021)