خیریه نیکوکاران شریف
english

نگاهی بر برگزاری جلسات مشاوره برای زنان سرپرست خانوار

نگاهی بر برگزاری جلسات مشاوره برای زنان سرپرست خانوار

یکی از اهداف موسسه نیکوکاران شریف، بهداشت روان خانواده های تحت حمایت می باشد. با توجه به شرایط سخت زندگی و تعارض داشتن نیازها و تمایلات افراد با محیط و روابط، فشار روانی اجتناب ناپذیر است. در همین جهت واحد حمایتی با برگزاری جلسات مشاوره فردی توسط روان‌درمانگران مجرب، به مددجویان کمک می کند با شناسایی اهداف و آگاهی پیدا کردن نسبت به خود در تصمیم گیری های مهم زندگی، مشکلات روحی و روانی، مدیریت بحران، اختلالات شخصیتی و روابط بین افراد، افسردگی، عصبانیت، اضطراب، وسواس و … رویکرد بهتری داشته باشند. لازم است بار دیگر خاطر نشان کنیم، زنان سرپرست خانوار جامعه هدف متمرکز نیکوکاران شریف هستند، و ازمهم‌ترین مشکلاتی که با آن به ما مراجعه می‌کنند، آسیب‌های روحی ناشی از “تک والد بودن ” است.براساس داده های محققان، قالب مشکلات زنان سرپرست خانوار در ایران عبارتند از : مشکلات فردی :اضافه بار نقش ، تضاد نقش ، پایان عشق ، مشکلات روانی مشکلات درون خانوادگی : کاهش استقلال ، تنش درون خانوادگی ، تولید مثل فقر و معلولیت مشکلات اجتماعی : انگ مراقبت ناپذیر بودن ، ناامنی اجتماعی ، انزوای اجتماعی ، محرومیت اجتماعی بنابراین اولین اقدام ما برای رشد مددجو، فراهم کردن شرایطی است که این  افراد بتوانند از خدمات مشاوره ای بالینی به صورت رایگان استفاده کنند. جلسات مشاوره فردی اغلب در زمینه‌های؛ آسیبهای روحی فردی، مشکلات رفتاری در کودکان، تربیت و پرورش فرزند برگزار می‌شود. باز‌آفرینی روحیه و کمک به تحلیل و ایستادن در برابر مشکلات، به زنان مددجو کمک می کند، تا با تلاش برای خودساختگی، بار دیگر روی پای خود بایستند.

نظر خودتان را ارسال کنید