خیریه نیکوکاران شریف
english

نفس احسان شدیم!!! کودک ۱۸ ماهه نیازمند جراحی فوری حمایت شد.

نفس احسان شدیم!!! کودک ۱۸ ماهه نیازمند جراحی فوری حمایت شد.

به اطلاع تمام همراهان، حامیان و نیکوکاران عزیز بنیاد نیکوکاران شریف می‌رسانیم پویش نفس احسان موفق به جمع آوری مبلغ مورد نیاز عمل جراحی، درمان و نقاهت احسان کوچک قصه ی ما شد . این خبر خوب خانواده ی احسان را نیز امیدوارتر کرد و در این روزها با راحتی خیال ، نوگل مان را مهیای چکاپ های نهایی و عمل جراحی مهم و سرنوشت سازش می کنند.

در این چند روز چه بر احسان گذشت؟

این پویش به مدت ده روز برپا بود . در این مدت مبالغی جهت هزینه جراحی،دارو و نقاهت این کودک به حساب بنیاد واریز شد.

واحد حمایتی نیز در اولین هفته‌ی پویش، پس از تامین بخشی از مخارج توسط حامیان و نیکوکاران با همکاری دو مرکز درمانی مورد تایید شورای پزشکی بنیاد ، کودک را برای مراحل اولیه چکاپ بستری کردند . دو چکاب اصلی شامل معاینه‌ی زیر بیهوشی ،آریتمی قلب و پایش نورولوژی توسط مرکز درمانی انجام شد و نتیجه آن به کمیسیون پزشکی برای تعیین زمان نهایی عمل جراحی ابلاغ گردید . در حال حاضر احسان در بیمارستان بستری و تحت نظر است.

در طول این هفته پزشک معالج احسان جواب معاینات مربوطه را بررسی کرد . تاریخ دقیق عمل پس ازبررسی های مربوطه روز ۳ آذر ماه ۱۳۹۹ تعیین شد. قطعا سرعت در انجام عمل مهم است اما مهم تر روش اجرای کار است .ما یک عمل سنگین اما با انرژی مثبت و دعای شما ،موفق در پیش داریم که طی آن مشکلات تنفسی احسان بهبود پیدا می‌کند .

این خبر جهت اطلاع رسانی چگونگی  عمل احسان به روز رسانی خواهد شد .

بی شک پویش نفس احسان بار دیگر میزان همبستگی، دلسوزی و انسانیت ما را در هر طبقه اجتماعی و با هر توان اقتصادی به یکدیگر نشان داد. همه با هم یک نفس شدیم و دستی متحد شدیم برای درمان قطعی قهرمان مان که هنوز از زندگی چیزهای زیادی می خواهد

نظر خودتان را ارسال کنید