خیریه نیکوکاران شریف
english

مروری بر توزیع فطریه آرد در سال قبل

مروری بر توزیع فطریه آرد در سال قبل


سال هزار و چهارصد با شما همراه و همگام شدیم تا فطریه رمضان را به دست کوچ نشینان محروم سیستان و بلوچستان برسانیم.
با همت حامیان نیکوکار، پنجاه و یکتن آرد فطریه تامین و توسط شبکه مردمی مستقر در بخش های بنت و آهوران شهرستان نیکشهر به دست نیازمندان رسید.
امسال هم از شما دعوت می کنیم تا در مشارکت تامین آرد برای پخت نان به عنوان قوت غالب مردم محروم این منطقه همراه باشید و فطریه های خود را به این منظور اختصاص دهید.
امیدوارم امسال با کمک شما ، جمع بیشتری از هموطنان عزیزمان را در تهیه غذای روزانه شان یاری کنیم.
از شامگاه روز منتهی به عید فطر ، درگاه تارنمای نیکوکاران شریف برای دریافت زکات فطریه و کفاره میزبان شما نیکان خواهد بود.

 

نظر خودتان را ارسال کنید