خیریه نیکوکاران شریف
english

بازنشر گزارش توزیع آرد فطریه 99 در مناطق محروم

بازنشر گزارش توزیع آرد فطریه 99 در مناطق محروم

 احیای سیستان و بلوچستان از آرمان‌ها و آرزوهای همیشگی موسسه خیریه نیکوکاران شریف و بنیاد نیکوکاری فرشته هاست. این دو بنیاد که تحت سرپرستی دکتر محمدی نیک دغدغه‌های مشترکی را دنبال می‌کنند،تلاش‌های فراوانی در زمینه‌های مختلفرفاهی و امدادی برای این استان در انجام داده‌اند و یا در برنامه‌های پیش روی خود دارند.

توزیع آرد میان عشایر سیستان و بلوچستان توزیع آرد میان عشایر سیستان و بلوچستان

در راستای این تلاش‌ها با حضور و تاثیر بیشتر در این استان ، به یاری نیکوکاران هزینه فطریه اهدایی  سال ۱۳۹۹ را صرف تهیه ۴۳ تن آرد کردیم تا در میان عشایر شهرستان نیک‌شهر بخش‌های بنت و آهوران توزیع کنیم .خوشبختانه این امر با موفقیت پشت سر گذاشته شد .و با همراهی خود مردمان نازنین عشایر تمام آرد تهیه شده رت در مناطق مذکور نوزیع و تقسیم کردیم . آرد قوت قالب مردم این ناحیه و مهم‌تری خوراکی برای پخت نان به شمار می‌آید.نیکوکارانی که برای این منطقه قدم برمی‌دارند انسان‌هایی خالص،انسان‌دوست و آگاه به گنجینه‌های ملی و فرهنگی اند. منطقه بلوچ و دغدغه‌ی ما نسبت به آن هنوز ادامه دارد .برایش قدم برمی داریم و یاد‌آور می‌شویم که :

“سیستان و بلوچستان تنها نیست”

 

توزیع آرد میان عشایر سیستان و بلوچستان

 

نظر خودتان را ارسال کنید