محمد مهدی پاهایی میخواهد برای رسیدن به رویاهایش

محمد مهدی پاهایی میخواهد برای رسیدن به رویاهایش

۹ ماه را روز به روز شمرد تا فرزندش را در آغوش بگیرد و هر روز شاهد بزرگ شدنش باشد، چه آرزوهایی برای او در سر داشت و در دلش قند آب می شد برای دیدن خنده های فرزندش، برای راه رفتن هایش و قد علم کردن هایش
روزها یکی یکی ورق خورد و محمد مهدی با پاهای نداشته اش قدم بر زندگی گذاشت
با دنیا آمدنش دنیا بر سر آرزوهای مادر و پدرش هوار شد، اما آنها کمر به همت بستند و کفش آهنی به پا کردند و در این ۳ سال شدند پاهای نداشته محمد مهدی تا او را به رویاهایش برسانند.

پسرک قصه ما رویاهای بزرگی در سر و دل کوچکش پرورانده،او پس از گرفتن اولین مدال طلا در رشته شنا حالا آرزویش شده رفتن به ایتالیا و گرفتن مدال طلای المپیک.
محمد مهدی برای رسیدن به هرآنچه در دل دارد دو پا میخواهد که حالا به همت مهربانان بنیاد فرشته ها پاهای نداشته اش در حال ساخته شدن است تا او هم بتواند همچون همه به سوی رویاهایش استوارتر قدم بردارد.
محمد مهدی، پسرک بزرگ همه ما کنارت هستیم و هرکدام آمینی می شویم برای به حقیقت پیوستن رویاهایت.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد