مادرانه‌ای برای زنان سرپرست خانوار

مادرانه‌ای برای زنان سرپرست خانوار

روز مادر بود . بهانه‌ای دیگر برای تجلیل و تقدیر از مقام بلند‌مرتبه‌ی مادر. این انسان قدرتمند که قامت استوارش سالها در تربیت و پرورش فرزندان کمان می شود. محبت به مادر،  روز و زمان خاصی ندارد و هر روز به نوعی روز اوست. او که اولین نشانه های حیات، در اولین روزهای ورودمان به این دنیا بود.

مادران مددجوی نیکوکاران شریف نیز برای ما جایگاه ویژه‌ای دارند. زنان سرپرست خانوار، زنانی قدرتمندی که هم مادرهستند، و هم پدر.

زنانی که قهرمانانه و هنرمندانه در برابر سختی ‌های زندگیشان می‌جنگند و از فرزندانشان محافظت می‌کنند. بهبودی زندگی ایشان از آرزوهای نیک ماست.

من و مادرم

هر سال بنیاد نیکوکاران شریف، با برگزاری مراسم قدردانی، این روز را کنار زنان سرپرست خانوار و  زحمت کش خود جشن می گرفت. اما امسال بیماری کرونا، این امکان را از ما گرفت.  بنابراین تصمیم گرفتیم با فرزندانشان یک بازی غافلگیرانه انجام دهیم.

ما از کودکان عزیزمان پرسیدیم، دوست دارند به مناسبت این روز نیک، چه هدیه‌ای به مادران‌شان بدهند ؟

خواسته‌هایشان را شنیدیم و نوشتیم و تا جایی که امکان داشت تهیه کردیم. سپس از مادران عزیزشان دعوت  کردیم، و با اهدای این هدایا شاهد این لحظه‌های شیرین میان مادر و کودک شدیم.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد