نشان/لوگوی بنیاد، الهام گرفته از جلب مشارکت های مردمی می باشد که تا حال حاضر توانسته است گام های موثری در جهت یاری و کمک رسانی اقشار ضعیف جامعه بردارد.

شمای نمادین لوگوی بنیاد خیریه نیکوکاران شریف بر اساس حروف( – S – H ( nikokaran SHarif  می باشد و نمایانگر سه خیر نیکوکاری است که در کنار یکدیگر بنیان گذار فعالیت های ثمر بخش است.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد