شماره حساب مرکز خیریه نیکوکاران شریف

شماره حساب مرکز خیریه نیکوکاران شریف

شماره حسابهای بنیاد خیریه نیکوکاران شریف :

خیرین حامی می توانند کمک های نقدی خود را به روش های گوناگون ارائه نمایند.

الف- حساب جام بانک ملت به شماره : ۵۰۷۷۵۰۷۷۷۷ بنام بنیاد خیریه نیکوکاران شریف

ب- شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۹۷۸۱۴۲۴۳۶ بنام بنیاد خیریه نیکوکاران شریف

ج –   شبا : IR700120000000005077507777  بنام بنیاد خیریه نیکوکاران شریف

جهت برقراری ارتباط، هموطنان عزیز می توانند با پست الکترونیکی info@Sharifngo.com و نیز ملاحظه سایت بنیاد (www.Sharifngo.com) و یا تلفن ویژه جهت تماس به شماره ۶۶۱۲۷۱۲۸-۰۲۱ اقدام نمایند.

 

همچنین شما خیرین گرامی می توانید از طریق دکمه زیر نسبت به پرداخت آنلاین کمک های نقدی اقدام نمایید