خیریه نیکوکاران شریف
english

شماره حساب

خیرین حامی می توانند کمک های نقدی خود را به روش های گوناگون ارائه نمایند.

شماره حساب جام بانک ملت

5077507777

شماره کارت موسسه خیریه نیکوکاران شریف

۶۱۰۴۳۳۷۹۷۸۱۴۲۴۳۶

شماره شبا

IR700120000000005077507777

تمامی شماره حساب ها جهت واریز کمک های نقدی خیرین بنام بنیاد خیریه نیکوکاران شریف می باشد.

جهت برقراری ارتباط، هموطنان عزیز می توانند با پست الکترونیکی info@Sharifngo.com و نیز ملاحظه سایت بنیاد (www.Sharifngo.com) و یا تلفن ویژه جهت تماس به شماره 61604-021 اقدام نمایند.

همچنین شما خیرین گرامی می توانید از طریق دکمه زیر نسبت به پرداخت آنلاین کمک های نقدی اقدام نمایید.