ششمين سمپوزيوم و سومين جشنواره خود مراقبتي و آموزش بيمار

ششمين سمپوزيوم و سومين جشنواره خود مراقبتي و آموزش بيمار

ششمين سمپوزيوم و سومين جشنواره خود مراقبتي و آموزش بيمار دوم مردادماه 1397 در محل تالارهای همایش بیمارستان امام خمینی تهران برگزار شد .
در این رویداد یک روزه که توسط معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشکده علوم اعصاب و بازتوانی عصبی به اجرا رسید، مقالات و عملکردهای شخصیت های حقیقی و حقوقی که تجربیات و خدمات مؤثری را در حوزه خودمراقبتی به جامعه ارایه نموده بودند به رقابت گذاشته شد.
رضا منصورنیا مدیر روابط عمومی مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف و بنیاد نیکوکاری فرشته ها در این سمپوزیوم، ضمن ارایه گزارشی کامل از خانواده های تحت پوشش این هلدینگ خدمات خیریه ای ، به فعالیت های مشخص این دو نهاد در این حوزه به بیش از 3000 مددجوی خود در چهار بخش خود مراقبتی جسمی ، خودمراقبتی روانی و عاطفی ، خودمراقبتی اجتماعی و خودمراقبتی معنوی اشاره نمود .
برابر این اطلاعات تا پایان تیرماه سال جاری 386 خانوار با انجام آموزش مهارت به توانمندسازی رسیده اند ؛ همچنین 942 خانوار هم برابر پایش های واحد حمایتی و توانمندسازی به استقلال مالی رسیده و از چرخه حمایت جدا شده اند که جمعیتی برابر همین داده آماری نیز به عنوان مددجوی تازه به سیستم اضافه گردیده اند .
در پایان این رویداد از سرکار خانم دکتر شیوا محمدی نیک به عنوان بنیانگذار و مدیرعامل هلدینگ خدمات خیریه ای با اهدای لوح سیمین سپاس تقدیر شد که نماینده مجموعه آن را دریافت نمود.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد