خیریه نیکوکاران شریف
english

گزارش توزیع آرد فطریه در سیستان و بلوچستان

گزارش توزیع آرد فطریه در سیستان و بلوچستان

 سیستان و بلوچستان بهشت گمشده‌ی ایران است . .سرزمین زیبای قوم غیور و جوانمرد،جوانان ارزشمند ،عشایر زحمت کش،طبیعت بی‌نظیر و زیبا . در گذر تاریخ این سرزمین همواره با محرومیت‌های متنوعی مبارزه کرده است. ناحیه‌ی سرسخت و مقاومی که مردمان غیورش در برابر‌ هر بلای طبیعی و غیر طبیعی از آن محافظت می‌کنند.سیستان و بلوچستان یک بحران یا یک مساله نیست که در کسری از زمان برطرف شود .دغدغه مندی برای این سرزمین یک امر دائمی است. و پرداختن به مساله رفاهی این ناحیه به هیچ عنوان به معنی تغییر زیست بوم یا فرهنگ ان نیست. این منطقه گنجینه‌ای از تاریخ،فرهنگ، قوم و گونه های محیط زیستی است.

احیای سیستان و بلوچستان از آرمان‌ها و آرزوهای همیشگی موسسه خیریه نیکوکاران شریف و بنیاد نیکوکاری فرشته هاست. این دو بنیاد که تحت سرپرستی دکتر محمدی نیک دغدغه‌های مشترکی را دنبال می‌کنند،تلاش‌های فراوانی در زمینه‌های مختلفرفاهی و امدادی برای این استان در انجام داده‌اند و یا در برنامه‌های پیش روی خود دارند.

توزیع آرد میان عشایر سیستان و بلوچستان توزیع آرد میان عشایر سیستان و بلوچستان

در راستای این تلاش‌ها با حضور و تاثیر بیشتر در این استان ، به یاری نیکوکاران هزینه فطریه اهدایی  سال ۱۳۹۹ را صرف تهیه ۴۳ تن آرد کردیم تا در میان عشایر شهرستان نیک‌شهر بخش‌های بنت و آهوران توزیع کنیم .خوشبختانه این امر با موفقیت پشت سر گذاشته شد .و با همراهی خود مردمان نازنین عشایر تمام آرد تهیه شده رت در مناطق مذکور نوزیع و تقسیم کردیم . آرد قوت قالب مردم این ناحیه و مهم‌تری خوراکی برای پخت نان به شمار می‌آید.نیکوکارانی که برای این منطقه قدم برمی‌دارند انسان‌هایی خالص،انسان‌دوست و آگاه به گنجینه‌های ملی و فرهنگی اند. منطقه بلوچ و دغدغه‌ی ما نسبت به آن هنوز ادامه دارد .برایش قدم برمی داریم و یاد‌آور می‌شویم که :

“سیستان و بلوچستان تنها نیست”

توزیع آرد میان عشایر سیستان و بلوچستان

نظر خودتان را ارسال کنید