خیریه نیکوکاران شریف

زندگی آسان میشود چون یارانی داریم چون شما

زندگی آسان میشود چون یارانی داریم چون شما

با کمک شما خیرین و با تلاش مددکاران بنیاد خیریه نیکوکاران شریف و بنیاد فرشته ها شکوفه های بهار میهمان قلب های مددجویان شد
در گذر زندگی گاه داشتن کوچکترین های یک زندگی ساده برای انسان های نیازمند ارزو میشود . داشتن وسایل و مایحتاجی که نبودنشان زندگی های ماشینی امروز را به سخت ترین کار ممکن بدل میکند
و از آنجا که ما اصل رسالت خود را برپایه ریشه کنی فقر و از میان برداشتن نیازهای یک زندگی بنا کرده ایم و پشتوانه این تلاش را وجود شما میدانیم کمر به همت بستیم و با تهیه مایحتاج زندگی مددجویان خود شادی را مهمان خانه هایشان کردیم
خوشحالیم که حالا با آمدن بهار چند پدر و مادر با اهدای سیسمونی، با لبخند در انتظار کودک خود می نشینند ، نو عروسان ما با اهدای جهیزیه با آبرو به خانه بخت قدم می گذارند ، اجاق گاز اهدایی به آن مادر نیازمند اماده پختن غذایی گرم برای کودکان گرسنه اش شده است …
از شما مهربانان سپاسگذاریم که مارا در این راه سخت یاری کردید و حضورتان قوت قلبی شد برای تلاش های مددکاران خستگی ناپذیر ما … دستتان را به گرمی می فشاریم.

نظر خودتان را ارسال کنید