روزه اولی های شریف درجشن میهمانی خدا

روزه اولی های شریف درجشن میهمانی خدا

همزمان با هفته پایانی ماه مبارک رمضان و به همت واحد حمایتی و توانمندسازی مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف ، دو آیین افطاری با حضور کودکان مددجوی روزه اولی در شهرهای تهران و ورامین به انجام رسید .
در این دو برنامه ، ضمن برگزاری آیتم های نمایشی شاد برای کودکان سعی کردیم تا با ایجاد فضایی شاد و انگیزشی ، عزم آنان را به امر روزه داری ستایش و نکاتی چند را پیرامون زندگی هدفمند به آنها آموزش دهیم. با رسیدن لحظات ملکوتی اذان مغرب ، با خواندن دعا برای سلامتی مادران فداکارشان و جمع گرم خانوادگی خود ، افطار کردند تا بیاموزند قدر بزرگتر را بدانند و احترامش را به جای آورند .

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد