خیریه نیکوکاران شریف
english

روایت پنجم : نیکشهر | روستای نژوک

روایت پنجم : نیکشهر | روستای نژوک

این پنجمین روایت ما از جغرافیای آفتاب سوخته و محروم سیستان و بلوچستان است ؛ با مردمانی شریف که دسترسی آنها به حداقل امکانات حیات گاه به یک صدم امکانات شهرنشین ها هم نمی رسد اما همچنان صبور و شکیبا با ناداشته هاشان در جدالند تا بتوانند زندگی بهتری را برای فرزندانشان رقم بزنند.

امروز به روستای نژوک از توابع شهرستان نیکشهر رفتیم.
در این روستا همچون سایر مناطق محروم این منطقه ، معضل شماره یک آب سالم و رسیدگی به وضعیت بد معیشت مردم است.

پس در بررسی نیازهای این منطقه چند سرفصل را مبنا قرار دادیم تا آنها را بهینه کنیم :
اول لایروبی چاه آب ، دیوارسازی و بهسازی چشمه
دوم مسقف کردن منبع آب با تیرچه بلوک برای جلوگیری از تبخیر آب به علت گرمای شدید منطقه
و در نهایت رسیدگی به وضعیت معیشت مردم محروم .

آنچه تا به امروز شدنی بوده به مدد و لطف یکایک شما خوبان اتفاق افتاده و آنچه به بعد از این هم میسر باشد از کرم و سخاوت نیکوکاران ممکن خواهد شد .

 

نظر خودتان را ارسال کنید