خیریه نیکوکاران شریف
english

روایت توانمندسازی یک مادر

روایت توانمندسازی یک مادر

توانمندسازی مثل خیلی از برنامه هایی که ما برای مادران عزیزمان در جهت کاهش و در نهایت قطع نیازهای مستقیم یا مستمر ، پیش بینی کرده ایم چالش های خود را دارد.

ما در سلسله ویدیوهای #توانمندسازی سعی کرده ایم تا شما #نیکوکاران_شریف را در جریان بخشی از این برنامه بگذاریم تا با سیر پیشرفت مادرانمان در این مسیر بیشتر آشنا شوید.

مسیری که به لطف شما هموار شده و هرچه هست به برکت نگاه پرمهر شماست.

به امید بقای صفای وفای شما

نظر خودتان را ارسال کنید