دیدار با پرنیا

دیدار با پرنیا

این روایت یکی از هزاران کودکی است که تحت حمایت های مسؤولانه تیم مددکاری و همچنین خیرین نیکوکاران شریف سیر تکامل را به سوی آینده ای روشن طی می کنند.
پرنیا کودکی 5 ساله است که در همان چند ماه اول تولد، پدر را از دست داد و نتوانست هیچگاه لذت آغوش گرمش را بچشد. این فرشته کوچک با مادرش در حومه تهران در یک اتاق کوچک با شرایط بسیار نامناسب و آلوده در حال زندگی بود که با گزارش برخی همسایگان و بازرسی واحد حمایتی و توانمندسازی از دوسال قبل تحت پوشش مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف قرار گرفت. با انجام رصدها و پایش های مستمر تیم حمایتی سعی شد تا ضمن بهبود شاخصه های زندگی ، شرایط توانمندسازی مادر هم مهیا شود .
از آن تاریخ تا بدین روز چندین دیدار برای پرنیا و خیرینی که او را تحت پوشش گرفته بودند برگزار شد و امسال هم در روز پنج شنبه بیست و هشتم تیرماه، پریا به دیدار حامیان عزیزش رفت و با یک دنیا هدیه و لبخند، لحظات شادی در خاطرش به یادگار ماند.

قصه پرنیا و مادرش قصه خیلی از مادر و بچه های این شهر بزرگه و ما میتوانیم با حمایت از این عزیزان به هر چه بهتر شدن اوضاع زندگیشان کمک نماییم. شما عزیزان هم می توانید برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست بر روی دکمه حمایت میکنم کلیک نمایید.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد