خیریه نیکوکاران شریف
english

دوره های توانمندسازی در گیلان

دوره های توانمندسازی در گیلان

هرماه به انتخاب تیم سردبیری تولید محتوا در شبکه های اجتماعی، گزارشات شاخص سایر شعب این نهاد نیکوکاری را منعکس می کنیم.
در این نوبه، گزارش دورهای آموزش مهارت چرم دوزی در شعبه گیلان را با شما به اشتراک می گذاریم.
این روایت زنانی است که با اتکا به توان خویش و اعتماد به تیم حمایتی در دوره های آموزشی برای استقلال مالی و کسب درآمد حلال همت می کنند تا سرپرستی شایسته برای فرزندانشان باشند.

نظر خودتان را ارسال کنید