خیریه نیکوکاران شریف

دشت آزادگان به روایت تصویر

دشت آزادگان به روایت تصویر

غرب و جنوب غرب کشور در سال جدید یکی از بسترهای بارش های سیل آسای بهاری بود که بعلت طغیان آنی رودخانه ها ، خسارت های جبران ناپذیری را به شهرهای بزرگ و روستاها و به تبع آن منازل مسکونی و مراتع در استان های لرستان و خوزستان وارد کرد.
بنیاد نیکوکاران شریف با اشراف علمی و عملیاتی به نقاط آسیب دیده ، طی شش نوبت اعزام گروه های امدادی در قالب ارسال کمک های اولیه ، خوراک ، پوشاک و ارزاق مورد نیاز سیل زدگان و در ادامه ساخت سرویس های بهداشتی و حمام در روستای چم گرداب پلدختر و روستاهای بُنده و شاکریه از توابع سوسنگرد خوزستان که به عنوان مراکز آسیب دیده به میزان صد درصد تخریب در آمار از آنها یاد شده است ، اقدامات لازم در جهت کاهش آلام هموطنان مان در این مناطق را به انجام رسانید .
آنچه خواهید دید گزارشی تصویری است از خوزستان و روند کمک رسانی به این عزیزان که از نظرتان می گذرد .
امید است در کنار همت بلندتان ، شرایطی را هموار کنیم تا هیچ خانواده ای بی سرپناه نماند .

نظر خودتان را ارسال کنید