در سومین فصل فعالیت بنیاد امور خیریه، سومین کاروان زیارتی راهی قم- جمکران شد

به دنبال استقبال مددجویان تحت پوشش بنیاد امور خیریه نیکوکاران شریف این بار جمعی از تهرانی ها به همراه مددکاران راهی سفر زیارتی قم- جمکران شدند.

روز 5شنبه مصادف با 26دی ماه1393، سی و شش تن از مددجویان اعم از زنان و کودکان و نوجوانان دختر و پسر از مقابل درب دفتر حمایتی بنیاد واقع در خیابان آزادی سفری کوتاه امّا پربرکت را آغاز نمودند. آنها صبح روز بعد، جمعه 26 دی از مقابل درب حمایتی از یکدیگر خداحافظی کردند و خرسند روانه منزل شدند. در این سفرهم مانند سفرهای قبل مسافران میهمان سفره شام وصبحانه بنیاد شدند.

سومین سفر زیارتی بنیاد امور خیریه نیکوکاران شریف

در زندگی پر مشغله امروزی به ویژه در شهر تهران، افراد از هر فرصتی برای استراحت فکری و جسمی بهره می برند. یک سفر کوتاه به راحتی انرژی فوق العاده ای را وارد عرصه کار و زندگی روزهای آتی کرده و غبار خستگی را از جسم و روح انسان پاک می کند.

ازمهمترین مزیّت های سفرهای زیارتی نسبت به سفرهای دیگر، می توان احساس نزدیکی بیشتر به خداوند و اولیای مقرب الهی و امید به استجابت دعاها برشمرد.

بنیاد امورخیریه نیکوکاران شریف امیدوار است با افزایش سفرهای زیارتی بتواند ضمن افزایش رضایت مندی عزیزان تحت پوشش، سهم بسزایی در ارتقای سطح فرهنگی آنها داشته باشد.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد