خیریه نیکوکاران شریف
english

یک روز به یادماندنی در آستانه پاییز

یک روز به یادماندنی در آستانه پاییز

کمی تا سال جدید تحصیلی مانده بود که برنامه ریزی یک برنامه شادیانه را ریختیم برای بردن عزیزانمان به شهربازی!

همکارانمان در واحد حمایت ، دانه دانه با پسران و دخترانمان تماس گرفتند و از آنها برای حضور در این دورهمی دعوت کردند . در سوی دیگر ماجرا هم مدیرعامل محترم مجتمع صبامال به سیاق گذشته با روی باز از کودکانمان دعوت کردند تا ساعاتی ماندگار را دراین مجموعه با انواع بازی های متنوع و خوراکی های خوشمزه تجربه کنند. در نهایت ما هم در کنارشان رفتیم و نتیجه آن گزارش تصویری است که در برابر دیدگان پرمهر شماست.

امید که سال جدید تحصیلی را با این خاطره زیبا آغاز کرده باشند و با بهترین نتیجه های ممکن به اتمام برسانند.

نظر خودتان را ارسال کنید