خیریه نیکوکاران شریف
english

راه های حمایت از کودکان شریف

راه های حمایت از کودکان شریف

مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف در جهت تسهیل مسیرهای انتقال حمایت های شما خیرین همیشه همراه، سعی کرده بسترهای لازم را در تعامل با نهادهای مرتبط فراهم کند . در این مجال به معرفی راه های دریافت وجوهات حمایتی شما می پردازیم :


بانک ملت | شماره حساب : 5077507777 | شماره کارت : 6104337678142436

شماره شبا : IR 70 0120 0000 0000 5077 5077 77

بانک ملت | شماره حساب : 5006277040 | شماره کارت : 6104337893051183

شماره شبا : IR 80 0120  0100 0000 5006 2770 40

بانک ملت | شماره حساب : 7512012090 | شماره کارت : 6104337728107895

شماره شبا : IR 29 0120 0000 0000 7512 0120 90


همچنین می توانید با دانلود برنامک های تلفن همراه “سکه” یا “تاپ” و مراجعه به بخش نیکوکاری این برنامک ها، وجوه حمایتی خود را واریز بفرمایید.

در صورت نیاز به کسب هرگونه اطلاعات تکمیلی میتوانید با شماره 02153859100 تماس بگیرید .

 

نظر خودتان را ارسال کنید