حمایت از چاپ کتاب شعر مددجوی روشندل

حمایت از چاپ کتاب شعر مددجوی روشندل

نیکوکاران شریف به عنوان یک موسسه خیریه مسؤولیت پذیر ،  تمام پتانسیل خود را برای حمایت از مددجویان در پوشش نیازهای اولیه زندگی ، تحصیل و همچنین درمان را صرفاً با رویکرد توانمندسازی ایشان پیگیری می کند .

در یکی از پرونده های واحد حمایتی، زن و مردی کرمانشاهی که سرپرست خانواده به علت نابینایی ناشی از یک تصادف از کار افتاده شده بود و یکی از فرزندان هم بعلت کیست مغزی شرایط خوبی را سپری نمی کردند به چرخه حمایت این نهاد مردمی در آمدند.

با گذر از بحران های اولیه ای که ناشی از زندگی آنها در پارک های شهر تهران بود، مسکنی استیجاری برایشان تهیه شد و هزینه های درمانی فرزندشان نیز توسط واحد مددکاری بصورت مستقیم رصد و پرداخت شد. در نهایت حسب علاقمندی سرپرست از کار افتاده خانواده و استعداد ایشان به شاعری و با حمایت یکی از حامیان محترم، امکان نشر کتاب شعری با عنوان “گلزار عشق” میسر شد.

گزارشی که در پی می بینید، روایتی تصویری از زندگی سخت این زوج قدرتمند است، از روزهای سخت تا امروز …

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد