حضور نیکوکاران شریف در روز کتابگردی

همزمان با روز کتابگردی ، بنیاد نیکوکاران شریف با حضور درشهر کتاب هفت چنار ارتباط رو در رو با مردم شریف پایتخت را از سر گرفت .
پیرو فراخوان منتشره بنیاد در روزنامه های شرق و کسب و کار ، آیین روز کتابگردی با مشارکت شهرداری های منطقه هشت و دوازده تهران بزرگ و همچنین شهر کتاب هفت چنار روز دوم آذر ماه در تهران برگزار شد .
در این رویداد ضمن ارایه اطلاعات فعالیت های در حال انجام به مراجعین مراکز فرهنگی ، نسبت به جذب حمایت به نفع ایتام و همچنین زلزله زدگان مناطق غرب کشور اقدام شد .
همچنین مهندس میلانی عضو شورای شهر تهران با حضور در این مرکز فرهنگی در جریان فعالیت های بنیاد نیکوکاران شریف قرار گرفتند که مقرر شد به زودی از این مرکز بازدید و از نزدیک با فرآیندهای درحال انجام آشنا شوند .

#کتابگردی۹۶

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد