پیمان جان

متأسفانه پدر آقا پیمان متواری شده است و او به همراه مادر و دو برادرش در خانه ای استیجاری
زندگی می کنند و در حال حاضر ساکن تهران هستند.
متولد 1384/6/25

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد