جشن شب یلدا در سرای سالمندان نگار

بخش مهمی از فرآیند توانمندسازی خانواده های تحت پوشش بنیاد نیکوکاران شریف ، تزریق فرهنگ تکریم و احترام به بزرگان در مسیر شکل گیری شخصیتی شریف در میان کودکان تحت حمایت است .
همزمان با شب یلدا تیم حمایتی و توانمندسازی بنیاد نیکوکاران شریف در خانه سالمندان نگار ، آیین جشنی را با حضور کودکان این نهاد مردمی
و همراه با نوای موسیقی اصیل ایرانی برگزار کرد و ساعاتی ماندگار را برای نام آوران نسل دیروز و آینده سازان فردای ایران رقم زد .

بنیاد نیکوکاران شریف | حامی ایتام و زنان سرپرست خانوار در مسیر توانمندسازی

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد