خیریه نیکوکاران شریف
english

توانمندسازی به توان تو

توانمندسازی به توان تو

از کنار هم می گذریم بدون اینکه بدانیم در دل زندگی هرکداممان چه خبرهاست؟
قصه موفقیت ها و ناکامی ها و اقسام اتفاقاتی که این روزها احاطه مان کرده است شاید رمقی دیگر برایمان نگذارد تا از آنچه در پیرامون مان می گذرد با خبر شویم.
اما ماموریت ما این است تا به نمایندگی از شما خوبان، پای درد دل یکان یکانِ زنان و کودکان آبرومند اما کم برخوردار بنشینیم تا شاید بتوانیم گرهی را از صدها گره زندگی شان را باز کنیم .
به توان شما!
روایت امروز از داستان حمایت ما از یک مادر سرپرست خانوار برای توسعه کسب و کار کوچکش است تا روایتش از تنها پسرش که عاشق دیدار با بیرانوند و پیگیری حرفه ای فوتبال

نظر خودتان را ارسال کنید