تقدیر کودکان تحت پوشش از کارگران

تقدیر کودکان تحت پوشش از کارگران

تعدادی از نیرو های حمایتی موسسه خیریه نیکوکاران شریف به مناسبت روز کارگر به همراه جمعی از کودکان بی سرپرست تحت پوشش بنیاد به یکی از کارخانه های تهران رفته و با اهدای گل توسط کودکان به کارگران زحمت کش از آنان قدردانی نمودند.

 

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد