تقدیر معاون اجتماعی وزیر بهداشت از بنیانگذار بنیاد نیکوکاران شریف

دکتر سید محمد هادی ایازی معاون اجتماعی وزیر بهداشت ضمن ارسال تقدیر برای دکتر شیوا محمدی نیک بنیانگذار بنیاد نیکوکاران شریف و مؤسس بنیاد فرشته ها از مشارکت این نهاد مردمی در روند امداد رسانی مؤثر و اهدای کانکس های بهداشت سیار تشکر کرد .
پیرو آغاز موج زلزله از چهل روز پیش و وقوع یکی از دلخراش ترین رخدادهای کشور در ازگله کرمانشاه ، بنیاد نیکوکاران شریف به عنوان بازوی عملیاتی در رسیدگی به کودکان نیازمند و خانواده های آسیب دیده و بنیاد نیکوکاری فرشته ها در قالب گروه تخصصی رصد و درمان عوارض آسیبهای جسمی و حرکتی در مناطق مربوطه به فعالیت مشغول شد و در این مسیر نیز با هم افزایی دربرنامه های تعریف شده از سوی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت ضمن پوشش نیازهای اضطراری مناطق تعیین شده ، نسبت به تامین نیروی انسانی ، اقلام و تجهیزات اقامتی با بالاترین ضریب کیفی نسبت به ارایه خدمت به نیازمندان اقدام کرد .

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد