خیریه نیکوکاران شریف
english

بیانیه نوروزی مدیرعامل و بنیانگذار

بیانیه نوروزی مدیرعامل و بنیانگذار

نام خدا آرامبخش قلبهاست

اینک که در آستانه نو شدنی دوباره و ورق خوردن برگ دیگری از دفتر عمرمان هستیم از خداوند مهربان بخواهیم زنگار دلهایمان را با اکسیر مهر و محبت بزداید.
که مهر همان خورشید بی دریغ و تابانی است که رویش و رشد و زندگی زمین را سبب می‌شود.
و یادمان نرود که نوروز هم بهانه‌ای است برای با هم بودن های بیشتر و محبت‌های بی دریغ تر!
پس عهد ببندیم در این لحظات تازه سال، قدر بودن عزیزانمان را بدانیم و بی دریغ در کائنات عشق بیفشانیم.

دکتر شیوا محمدی نیک

نظر خودتان را ارسال کنید