خیریه نیکوکاران شریف
english

بیانیه نوروزی دکتر شیوا محمدی نیک ، بنیانگذار موسسه خیریه نیکوکاران شریف

بیانیه نوروزی دکتر شیوا محمدی نیک ، بنیانگذار موسسه خیریه نیکوکاران شریف

نام خدا آرامبخش قلبهاست

بهاران خنیاگر برجسته ترین چرخش هستی است از سکون به سمت روییدن و از نو آغاز کردن. این پیامی است روشن و مکرر برای اهل اشارت ، که در انتهای مسیر سیاه شب، سحرگاهان با سپیده دم روح افزا و تشعشع گرمابخش خورشید جهان افروزش در انتظار است . 

از این رو در آغاز پانزدهمین قرن خورشیدی ، صمیمانه ترین تبریکات خود ، اعضای هیات امنا و هیات مدیره مؤسسه خیریه  نیکوکاران شریف و بنیاد نیکوکاری فرشته ها را به یکایک سروران بزرگوار تقدیم می دارم . 

کار نیک و خدمت به همنوعان در هر نوع و به هر صورت نیاز به دلیل و توجیه ندارد چرا که برخاسته از یک عشق درونی است ، چون درختی شاخ و برگ می گیرد و بالنده می شود. اما زمانی دلپذیرتر است که میوه های شیرینش را می چینی . آنگاه که کودکی را که تا دیروز در گوشه خیابان به کار اجباری مشغول بوده را با تنی سلامت و دلی سیر بر سر کلاس درسی می نشانی تا سرنوشت خود و خانواده اش را تغییر دهد یا مادری که شانه هایش زیر بار مسؤولیت خم شده را در آغوش گرفته و از غم نانش می کاهی و با سبدی پر از توجه و مهربانی ، چتری می سازی بر آستان خانه اش تا هر بارانی، سیل آسا کاشانه را با خود نبرد . 

خرسندیم که به اطلاع برسانیم در مجموع دو سازمان مردم نهادی که وظیفه حمایت از اقشار آسیب پذیر اجتماعی را برعهده دارند قریب به 25 هزار مددجو را در پهنه استانهای تهران ، سیستان و بلوچستان ، گیلان ، مازندران و خراسان رضوی در حال دریافت خدمات حمایتی و توانمندسازی هستند. در این میان حضور مؤثر بنیادها در بلایای طبیعی و اپیدمیک را به حداکثر خود رسانیدیم به گونه ای که در ارتباط با همه گیری کووید 19 با تخصیص اعتبار نیم میلیارد تومانی جدا از برنامه های منظم ضدعفونی کردن فضاهای عمومی چون بیمارستان ها ، درمانگاه ها و داروخانه ها ، سی تخت سه شکن بیمارستانی را به همراه ده ست کامل کمک تنفسی را به مراکز درمانی استان سیستان و بلوچستان اهدا کردیم که در حال بهره برداری است . 

در پایان ضمن دعوت دوباره از شرکت ها و سازمانها به نقش آفرینی مؤثر در حمایت از طبقه کم برخوردار با رویکرد مسؤولیت اجتماعی ، از هم افزایی مددکاران اجتماعی و کادر اداری و حمایتی کمال تشکر را داشته و برای یکایک مددجویان و خیرین نیکوکار سالی توام با سلامت و برکت را آرزومندم .

دکتر شیوا محمدی نیک 

بنیانگذار موسسه خیریه نیکوکاران شریف

نظر خودتان را ارسال کنید