خیریه نیکوکاران شریف
english

بگو ای گل …

بگو ای گل …

انجام کارهای دست ورزی و پرورش خلاقیت های کودکان، در کنار ایجاد فضایی جذاب برای آنها به شکل گیری و ترغیب آنها برای ورود عرصه های جدیدتر ، کسب تجربه و شاید یافتن مسیر آینده زندگی یکایک شان کمک می کند.

این گزارش را که دقیقا در همین باره توسط همکارانمان از دفتر استان گیلان برایمان ارسال شده است را با هم ببینیم 🙂

نظر خودتان را ارسال کنید