برگزاری کلاس مشاوره برای خانواده های تحت پوشش بنیاد نیکوکاران شریف گیلان.

برگزاری کلاس مشاوره برای خانواده های تحت پوشش بنیاد نیکوکاران شریف گیلان.
ارتقای سطح زندگی خانواده ها و بخصوص زنان سرپرست خانوار در بخش های مختلف در دستور کار بنیاد نیکوکاران شریف قرار دارد.
در همین راستا و همزمان با روز خانواده صبح امروز ۲۶/۶/۹۶ کلاس مشاوره برای خانواده های تحت پوشش بنیاد نیکوکاران شریف در رشت برگزار شد.
در این کلاس اهمیت خانواده ، ویژگی یک خانواده سالم و چگونگی رفتار مناسب با فرزندان به زنان تحت پوشش بنیاد آموزش داده شد.همچنین معرفی کتاب های آموزشی با هدف افزایش سطح علمی مددجوها و پرسش و و پاسخ از دیگر برنامه های این کلاس ۳ ساعته بود.


دکتر شیوا محمدی نیک بنیانگذار بنیاد نیکوکاران شریف با اشاره به اینکه بالا رفتن سطح آگاهی زنان سرپرست خانوار در تمامی زمینه ها میتواند کمک شایانی به فرزندان آنها کند گفت : بنیاد نیکوکارارن شریف به عنوان یک نهاد کمک رسان به جامعه کم برخوردار، میکوشد تمامی افراد تحت پوشش را با سیستم آموزشی مناسب به سطح ایده آل جامعه برساند تا بتوانند بدون نیاز به کمک به زندگی خود ادامه دهند.بنیاد نیکوکاران شریف حمایت کننده (ایتام،معلولین،سالمندان)نیازمند