خیریه نیکوکاران شریف

برگزاری مجمع عمومی شبکه ملی توانبخشی

برگزاری مجمع عمومی شبکه ملی توانبخشی

دکتر شیوا محمدی نیک به عنوان نایب رییس هیات مدیره شبکه ملی توانبخشی در جلسه مجمع عمومی که با حضور دکتر ایازی معاون اجتماعی وزیر بهداشت ، دکتر جغتایی مشاور وزیر بهداشت ، دکتر کمالی رییس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، دکتر اکبری معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور و جمعی از مدیران این حوزه و مدیران سازمان های غیردولتی حوزه توانبخشی کشور به میزبانی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد حضور یافت.

برگزاری مجمع عمومی شبکه ملی توانبخشی

شبکه ملی توانبخشی ، نهادی است که برمبناي همگرايي و هم افزايي تمام NGO ها و سازمان هاي مردم نهاد در زمينه توانبخشي تشکيل شده است.

برگزاری مجمع عمومی شبکه ملی توانبخشی

در این جلسه معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: شبکه ملی توانبخشی ، پیام و صدای بیماران را به گوش مسئولان می رساند.

برگزاری مجمع عمومی شبکه ملی توانبخشی

به گزارش پایگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دکتر ” ایازی ” با اشاره به اهمیت موضوع ” شنیدن صدای مردم ” از نظر سازمان جهانی بهداشت و اختصاص بخشی از اجلاس وزرای بهداشت به این موضوع ، افزود: در ایران با استفاده از تجربه کشور تایلند، کانون های سلامت محله ها تشکیل شد و روند ارجاع امور از کانون ها تا مسئولان اصلی نظام بهداشت و درمان مشخص شده است و این نقش و رسالت رساندن صدای مردم به گوش مسئولان ، از طریق سازمان های غیردولتی و مردم نهاد باید پیگیری شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با تشکیل شبکه ها از جمله شبکه ملی توانبخشی ، یک هم افزایی ایجاد شده است که نیازهای بیماران بیشتر مطرح بشود و هر جایی که فرصتی برای طرح مسایل باشد ، شبکه توانبخشی نیز مطرح می شود.

برگزاری مجمع عمومی شبکه ملی توانبخشی موسسه خیریه نیکوکاران شریف

در این دیدار که با حضور خانم دکتر شیوا محمدی نیک نایب رییس هیات مدیره شبکه ملی توانبخشی و بنیانگذار مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف برگزار شد، ایشان بر عزم جدی این شبکه برای رصد و رفع حداکثری نیازهای جامعه هدف در این حوزه تاکید کرد و برای مشارکت در تسهیل مشکلات توان یابان از طریق تعامل سازنده میان دستگاه های دولتی و سازمان های غیر دولتی اعلام آمادگی نمود .

نظر خودتان را ارسال کنید