خیریه نیکوکاران شریف

برگزاری دو کارگاه روانشناسی و حرفه آموزی

برگزاری دو کارگاه روانشناسی و حرفه آموزی

مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف برنامه هایی را در قالب کارگاه های آموزشی بصورت منظم برای زنان سرپرست خانوار نیازمند برگزار می کند . رویکرد این دست از کارگاه ها ، بازسازی توان روحی و در عین حال ارایه آموزش های حرفه ای برای توانمند سازی این قشر شریف از مددجویان است .
در این راستا و در حوزه روانشناسی کارگاه “مدیریت ذهن” توسط خانم دکتر سحر ارمیان و همچنین در حوزه حرفه آموزی کارگاه “آموزش ویترای (نقاشی روی شیشه)” و نقاشی روی سفال توسط کارشناس مجرب ستادی در مرکز آموزش این مجموعه به اجرا رسید .
داوری مدیر واحد حمایتی و توانمندسازی در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی درباره خروجی نهایی دوره های حرفه آموزی گفت : با تکمیل فرآیندهای این بخش ، محصولات تولید شده جهت بازاریابی و فروش به واحد مربوطه ارجاع می شود . در نقطه پایانی با ایجاد تقاضا در بازار هدف ، می توان مددجویان را به سمتی هدایت کرد که مهارت خود را در قالب محصولات به صورت مستقل در دست گرفته و از طریق فروش آن به استقلال مالی برسند .
آنچه خواهید دید گزارشی تصویری از حضور و مشارکت مددجویان در این دوره ها است .

نظر خودتان را ارسال کنید