خیریه نیکوکاران شریف

برگزاری جشن زنگ مهربانی در رشت

برگزاری جشن زنگ مهربانی در رشت

برگزاری جشن زنگ مهربانی در رشت
جشن بزرگ زنگ مهربانی در آستانه بازگشایی مدارس با حضور فرزندان و نیکوکاران بنیاد نیکوکاران شریف در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت برگزار شد.
دیدار نیکوکاران با فرزندان تحت حمایت خود و گرفتن عکس یادگاری با آنها حال و هوای خاصی را به این جشن داده بود.
اهدای هدایا و لوازم التحریر به ایتام تحت پوشش بنیاد نیکوکاران شریف سبب شد لحظه های خاطره انگیزی برای این کودکان ثبت شود.
بنیانگذار بنیاد نیکوکاران شریف در این خصوص گفت : پویش زنگ مهربانی با هدف جمع آوری لوازم التحریر برای ایتام و نیازمندان تحت پوشش بنیاد نیکوکاران شریف در رشت برگزار شد و با اینکار مردم نیکوکار گیلان توانستند لوازم مورد نیاز کودکان برای رفتن به مدرسه را به دست آنها برسانند.
دکتر شیوا محمدی نیک فراگیری علم توسط کودکان را یکی از رسالت های بزرگ بنیاد نیکوکاران شریف برشمرد و افزود : در این راستا با حمایت مردم شریف ایران پایه های فرزندان را برای فراگیری علم محکم میسازیم و از این طریق ، راه را برای توانمند شدن آن کودک بی سرپرست یا بدسرپرست در آینده هموار خواهیم ساخت.
بنیاد نیکوکاران شریف حمایت کننده(ایتام،سالمندان،معلولین)نیازمند
nikokaransharif_gilan@