بازدید کودکان شریف از برج میلاد تهران

بازدید کودکان شریف از برج میلاد تهران

همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان ، جمعی از خانواده های تحت سرپرستی مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف میهمان مان در بازدیدی تفریحی از برج میلاد تهران شدند و شب را در کنار یکدیگر به صرف خنده و مهر و یک شام دلپذیر به سر کردند.
در این اردوی صمیمانه ، کودکان مان ایستادن بر بالاترین نقطه تهران را تجربه کردند و با مشاهیر علم و ادب ایران زمین نیز آشنا شدند.
بخش پایانی این برنامه بازدید نمایش دلفیناریوم بود که در میان شادی و قهقهه های معصوم فرزندانمان به اتمام رسید.
امید که این شادی به توان شما و به نفع خانواده های نیازمند همچنان مستدام و مانا باشد.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد