اهدای پوشاک تابستانی به مادران و کودکان مددجو

اهدای پوشاک تابستانی به مادران و کودکان مددجو

با پیوستن هر خانواده به جمع موسسه خیریه نیکوکاران شریف، یکی از مهمترین اهداف مددکاران در مرحله نخست، همراهی با این عزیزان در مسیر جدا شدن از بحران هایی است که بصورت جدی با آنها دست به گریبان هستند. برخی از این مشکلات شامل نبود امکانات اولیه برای زندگی همانند مسکن، پوشاک، تحصیل، سلامتی و بسیاری از موارد مشابه است.

بنا بر آنچه از هرم مازلو در علوم اجتماعی می شناسیم، یکی از نیاز های اولیه انسان، نیاز به پوشاک است.

یکی از رویکردهای این نهاد مردمی برای نیازمندان تحت پوشش اهدای پوشاک فصلی و مطابق با نیازهای ضروری کودکان و مادرانشان است که با توجه به فرارسیدن فصل تابستان، پوشاک مناسب برای 2500 خانوار مددجو در استانهای تهران ، گیلان و برخی شهرهای اقماری تهیه و در اختیارشان قرار گرفت .

برای همه کودکان مان یک تابستان رؤیایی با بهترین خاطرات آرزومندیم .

مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف | حامی کودکان بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار در مسیر توانمندسازی

 

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد