اهدای سیسمونی برای دو مددجو

اهدای سیسمونی برای دو مددجو

حمایت از خانواده های نیازمند در تمام ابعادی که بتوان پاسخگوی احتیاجات ضروری آنان بود از جمله وظایف واحد حمایتی و توانمندسازی این نهاد مردمی در مسیر بیرون راندن آنها از شرایط بحرانی و پس از این، تثبیت موقعیت مطلوب و مورد تایید تیم مددکاری است.

با تولد هر کودک، دریچه ای از مهر و رحمت خداوند بر خانواده گشوده شده و کانون هر خانواده مملو از شادی و سرور می شود. در این میان نو گلانی که به هر دلیل از نعمت وجود پدر یا مادر محروم هستند نیز به همت مردان و زنانی از سرزمین پارس، جای خالی عزیزانشان را کمتر حس کرده و سایه حمایت را همچنان بر سرشان حس می کنند.

در جدیدترین پرونده های واحد حمایتی و توانمندسازی مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف، دو سری کامل سیسمونی نوزاد به زنان سرپرست خانوار اهدا شد تا امیدوار و با قدرت بیشتر از پیش به پیشواز نوزادان بهشتی شان بروند.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد