خیریه نیکوکاران شریف

انجام تست های سلامتی به مناسب هفته سلامت

انجام تست های سلامتی به مناسب هفته سلامت

موسسه خیریه نیکوکاران شریف یکی از وظایف خود را کمک به سلامت جامعه و بالاخص سلامت افرادی که از نظر مالی کم توان هستند و به دلیل مشکلات مالی توجه چندانی به سلامت خود ندارند می داند. از این رو تصمیم گرفتیم در هفته سلامت سری بزنیم به مناطقی از تهران و با انجام تست های فشار خون، قند خون و HIV به صورت رایگان گامی در جهت سلامت جامعه برداشته باشیم.

در این راستا ابتدا به مرکز نگهداری و آموزش کودکان کار رفته و با برگزاری یک کلاس آموزشی، آموزش هایی در ارتباط با سلامت را در اختیار این عزیزان قرار دادیم.

آموزش سلامتی برای کودکان کار

پس از برگزاری این کلاس با انجام تست های سلامتی از این کودکان دوست داشتنی خداحافظی کرده و به سمت مناطق فقیر نشین تهران حرکت کرده و تست های سلامت مذکور برای ساکنین آن محله ها انجام داده شد.

تست فشار خون موسسه خیریه نیکوکارارن شریف هفته سلامتتست hiv هفته سلامت موسسه خیریه نیکوکاران شریف

در مرحله آخر انجام این تست های سلامتی را در یکی از پارک های تهران به پایان رساندیم.

هفته سلامت با موسسه خیریه نیکوکاران شریف

نظر خودتان را ارسال کنید