خیریه نیکوکاران شریف

اردوی تفریحی دانش آموزان ممتاز تحت حمایت دلفیناریوم برج میلاد

اردوی تفریحی دانش آموزان ممتاز تحت حمایت دلفیناریوم برج میلاد

گزارش تصویری روابط عمومی بنیاد نیکوکاران شریف از اردوی تفریحی دانش آموزان ممتاز تحت حمایت

چه زیباست کودکانه های راه مدرسه  و چه تلخ نگاهی در کودک بازمانده از این راه
آغازی برای آینده درخشان
آینده من و تو در دستان کودکان امروز است  فرداهای شکوفا , بالنده  وگرمای دست ها ,نگاه روشن  در ایمان زلال  دانش آموزان امروز ممکن و دست یافتنی می شود.
همه کودکان حق خود سازی و آینده ایی روشن دارند  و خدارا شاکریم که به لطف مهربانی او ونگاه شما شریفان  می توانیم  بسیاری از کودکان  نیازمند را  در مسیر آینده ایی روشن  همراهی کنیم  و تحت حمایت بنیاد نیکوکاران شریف قرار دهیم.

نظر خودتان را ارسال کنید