خیریه نیکوکاران شریف

نیکوکاران شریف، درعرصه بین‌المللی توانمند سازی زنان و دختران

نیکوکاران شریف، درعرصه بین‌المللی توانمند سازی زنان و دختران

سازمان ملل متحد و برابری جنسیتی

در دهه‌های اخیر، افزایش آگاهی و توانمند سازی ،جوامع را هدفمند تر کرده است. که این امر موجب شد تا مسائلی ،همچون برابری جنسیتی در عصر پس از جنگ‌های جهانی به موضوعات مهم و قابل بحث سازمان ملل متحد بدل شود.

برابری جنسیتی نه تنها از اساسی‌ترین حقوق زنان و مردان است. بلکه یک بستر لازم، برای داشتن جهانی صلح‌آمیز،غنی و پایدار است. ساده‌ترین تعریف برابری جنسیتی این است که؛ جنسیت نباید مانع آن شود که نقاط قوت و ضعف فرد را ببینیم. چرا که این امر به تبعیض و فرصت‌های محدود برای فرد منجر می‌شود.

برابری جنسیتی

درست است که طی دهه های گذشته پیشرفت های زیادی در سطح جهان صورت گرفته است .دختران بیشتری به مدرسه می‌روند . یا تعداد بیشتری از زنان در مناسب سیاسی و اجتماعی مشغول خدمت هستند .اما هنوز چالش ‌های بی‌شماری باقی مانده است . سازمان ملل متحد در آخرین آمار خود عنوان کرده است که:

  • در سطح جهان ، ۷۵۰ میلیون زن و دختر قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده اند . حداقل ۲۰۰ میلیون زن و دختر در ۳۰ کشور جهان تحت عمل FGM (مثله کردن دستگاه تناسلی زنان) قرار گرفته‌اند.
  • در ۱۸ کشور ، شوهرها می توانند به طور قانونی مانع کار همسرانشان شوند. در ۳۹ کشور جهان ، دختران و پسران از حق وراثت برابر برخوردار نیستند. و ۴۹ کشور فاقد قوانینی هستند که زنان را از خشونت خانگی محافظت می کند.
  • از هر ۵ زن و دختر ، از جمله ۱۹ درصد زنان و دختران ۱۵ تا ۴۹ ساله ، در طی ۱۲ ماه گذشته توسط خانواده خشونت جسمی و / یا جنسی را تجربه کرده اند. با این حال ، ۴۹ کشور هیچ قانونی ندارند که بطور ویژه زنان را از چنین خشونت هایی محافظت کند.
  • در حالی که زنان در سراسر جهان مسیرهای مهمی را برای ورود به دفتر سیاسی انجام داده اند ، نمایندگی آنها در مجالس ملی با ۲۳٫۷ درصد هنوز از برابری فاصله دارد.
  • در سطح جهان ، زنان فقط ۱۳ درصد از دارندگان زمین های کشاورزی را تشکیل می دهند.

و موارد دیگری که هرکدام بیانگر تبعیض جنسیتی در تعاریف مختلف می شود. با این حال بیش از ۱۰۰ کشور برای پیگیری تخصیص بودجه برای برابری جنسیتی اقدامی انجام داده اند. و در سازمان ملل متحد هدف های مشخصی برای دستیابی به برابری جنسیتی کامل در سطح جهان تعریف شده است.

نظریه‌ی توانمند سازی زنان

یکی از این اقدامات، که مهم ترین آن هم تلقی می شود مبحث توانمندسازی زنان است.این بحث به عنوان یکی از اهداف برنامه توسعه هزاره‌ی سازمان ملل متحد انتخاب شده است . به نقل قول از نظریه پردازان ، مساله توانمند سازی بیشتر بر اساس نوشته های جامعه شناسان جهان سوم با توجه به نیازشان شکل گرفته است . این امر نشان می‌دهد که ورود زنان به فرآیند توسعه یک جنبش وارداتی از غرب نیست. طبق گفته‌ی نظریه پردازان پیشگام در این رابطه ، تئوری توانمند‌سازی این پنج مرحله از برابری را در بر دارد :
• رفاه
• دسترسی به منابع
• آگاهی
• مشارکت
• کنترل

توانمند سازی

در ایران مبحث توانمند سازی در مورد زنان، به خصوص زنان سرپرست خانوار، به موضاعت مهم سازمان های مردم نهاد ذی ربط بدل شده است.
موسسه خیریه نیکوکاران شریف در سال های اخیر فعالیت های گوناگونی را در مسیر نیل به این هدف انجام داده است . از برگزاری کلاس های مهارت آموزی ،کارگاه های آموزشی ،تا اشتغال‌زایی،کارآفرینی و حمایت های مالی و معنوی از زنان و دختران سرپرست .

توانمند سازی زنان

نیکوکاران شریف، در اجلاس بین المللی توانمند سازی و برابری حقوق زنان و دختران

موسسه خیریه نیکوکاران شریف مفتخر است که در ژوئن سال ۲۰۱۹ ، در پی فعالیت‌های حمایتی خود، به مقام ویژه مشورتی شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد یا اکوسوک (ECOSOC) منصوب شد. و به دنبال آن یکی از نمایندگان ایران در اجلاس بین‌المللی برابری حقوق زنان و دختران ، در نشست پیش روی سازمان ملل متحد خواهد بود.
بنا بر بیانیه سازمان ملل متحد، اثرات همه‌گیر بیماری کرونا می‌تواند پیشرفت فعالیت‌های برابری جنسیتی و حقوقی زنان را محدود کند و نابرابری‌های موجود برای زنان و دختران را درهر حوزه تشدید می‌کند. از سلامت و اقتصاد گرفته تا امنیت فردی و اجتماعی .
این نشست به میزبانی پکن به صورت آنلاین برگزار خواهد شد و نیکوکاران شریف در این صحن به قرائت بیانیه‌ی خود و بیان نتایج و فعالیت‌های خود در جهت برابری جنسیتی و حمایت از دختران و زنان سرپرست خانوار می‌پردازد .
نتیجه این رویداد توسط آنتونیو گوترش ،در اجلاس سالانه‌ی سازمان ملل متحد قرائت خواهد شد.

نظر خودتان را ارسال کنید