خیریه نیکوکاران شریف
english

آزادسازی مادر سرپرست خانوار

آزادسازی مادر سرپرست خانوار

آزاد سازی زندانیان در بند ناشی از جرایم غیرعمد مالی یکی از سرفصلهای نیکوکاران شریف برای حمایت از زنان سرپرست خانوار است.
در پرونده حاضر، مادری که برای فرزندش مجبور به ارایه ضمانت شده بود اما بخاطر عدم اشراف به قانون منجر به ضرر و زیان و در نهایت زندان گردیده بود با ارتباطاتی که از پیشتر واحد حمایتی با شورای حل اختلاف داشت ، صحت سنجی و ضمن مشارکت در تامین بدهی منجر به آزادی ایشان از بند گردید.
اولین و آخرین نکته روشن در ارتباط با این پرونده آن است که هر گونه تعهد که بر مبنای امضای یکایک ما اعتبار پیدا می کند، می بایست در روز مقرر منجر به تحقق عهد و در نهایت فک ضمانت شود.
مراقب باشیم که چه تعهدی را می پذیریم و این مهم که ادای آن آیا در توان مان خواهد بود یا خیر؟

نظر خودتان را ارسال کنید