پرداخت کمک هزینه ساخت خانه در گیلان

پرداخت کمک هزینه ساخت خانه در گیلان
امروزه یکی از اصلی ترین مشکلات پیش روی خانواده ها تامین سرپناه است.
بنیاد نیکوکاران شریف با حمایت بی دریغ حامیان و با برنامه ریزی درست تا کنون توانسته در ساخت و تجهیز خانه براي تعداد كثيري از مددجويان اقدامات شایسته ای را به انجام برساند.
در همین راستا در روزهای اخیر به یک خانواده نیازمند در اطراف شهر رشت برای تکمیل خانه مبلغ قابل توجهی پرداخت شد تا اصلی ترین دغدغه ۲ دختر یتیم این خانواده نیازمند برطرف شود.
دکتر شیوا محمدی نیک بنیانگذار بنیاد نیکوکاران شریف با اشاره به اینکه که یکی از رسالت های اصلی بنیاد ، تامین سرپناه برای مددجویان نیازمند در نقاط مختلف کشور است گفت : ما در نیکوکاران شریف تلاش میکنیم از حداکثر توانمندی افراد و مددجویان برای رسیدن به استقلال مالی استفاده کنیم و با این کار میتوانیم آمار فقر را در کشور کاهش دهیم.
@nikokaransharif_gilan