پرداخت مستمری ماهانه به مددجویان بنیاد نیکوکاران شریف

پرداخت مستمری ماهانه مددجویان بنیاد نیکوکاران شریف
مستمری ماهانه بنیاد نیکوکاران شریف برای ۲۵۰۰ خانوار مددجو ، یکم مرداد به حساب خانواده های نیازمند واریز شد .
به گزارش واحد مددکاری بنیاد ، این واریزی ماهیانه ابتدای هر ماه شمسی بصورت منظم و در جهت حمایت تامین نیازهای اولیه خانواده های تحت پوشش انجام وهمچنین سبدهای کالای ضروری حاوی مواد پروتئینی، شوینده، غلّات ، حبوبات به مددجویان این بنیاد اهدا می گردد.
دکتر شیوا محمدی نیک بنیانگذار بنیاد شریف با اشاره به گستره برنامه های این بنیاد در جهت رفع نیازهای اولیه مددجویان ، آن را بخشی از انواع خدمات متعدد این نهاد مردمی به خانواده های نیازمند برشمرد .

بنیاد شریف | حامی ایتام ، کودکان بد سرپرست و زنان سرپرست خانوار