پرداخت بیست فقره كمك هزينه وديعه مسكن

در ادامه ی برنامه ها، رسالت و اهداف بنیاد نیکوکاران شریف برای توانمند سازی و حمایت از مددجویان تحت حمایت این بنیاد خیریه، با پیگیری های مؤثر بنیانگذار بنیاد شریف دکتر شیوا محمدی نیک، به ۲۰ خانواده که از داشتن خانه و سرپناه امن محروم بودند کمک هزینه ی ودیعه مسکن از سه تا ده میلیون تومان اهدا شد تا کانون گرم خانواده هایشان همچنان برپا و مملو از مهر و محبت بماند.

ایشان در مصاحبه با فصلنامه ی نیکوکاران شریف اظهار داشتند تمام تلاش خود را انجام خواهند داد که با مشارکت مهرورزان و حامیان مهربانمان بتوانیم اصلی ترین دغدغه ی جامعه ی هدفمان که تهیه ی مسکن می باشد را حل کنیم و امیدواریم  تا در آینده ای نزدیک برنامه های توانمندسازی برای رسیدن به استقلال مالی را برای کلیه مددجویان با موفقیت به سرانجام برسانیم . محمدی نیک افزود : تمام فرآیند اجرایی در این بنیاد بر بالفعل کردن استعدادهای مددجویان در جهت رساندن به نقطه عالی است . بدین ترتیب ما به جای دادن ماهی به دنبال آموزش ماهیگیری هستیم تا یکایک مددجویان بتوانند با توکل به حضرت حق و اتکا بر توانایی های شخصی شان به مرحله کارآفرینی و ایجاد فضای کسب و کار برسند یا با توجه با تخصص شان در موقعیتی مناسب مشغول به کار شوند .