واحد ازدواج و جهیزیه

واحد ازدواج و جهیزیه

با هماهنگی واحد فرهنگی و واحد ازدواج و جهیزیه،  جلسات مشاوره قبل از ازدواج برای جوانان تحت حمایت بنیاد خیریّه ی نیکوکاران شریف، زمینه ی مساعدی را برای این امر فراهم می کند.
تامین اقلام ضروری جهیزیه دختران مددجو ضمن حفظ کرامت انسانی، دوام و نیز کیفیّت بالای کالاها، جوانان مورد حمایت بنیاد را به ازدواج آسان و آگاهانه تشویق می کند.