کمک به آزاد سازی جوانی ۳۲ ساله

“همراهان شریف” گروهی مردمی وابسته به بنیاد نیکوکاران شریف است.
همزمان با میلاد مسعود حضرت امام رضا (ع) نیت کرده ایم تا پس از بررسی مدارک و شرایط محکومان مالی جرایم غیر عمد و در راستای بازگشت فرد به زندگی عادی اقداماتی را با کمک تک تک شما انجام می‌دهیم.

آزادی

لینک کانال @NikookaranSharif
لینک گروه https://t.me/joinchat/AAAAAEBsWlUEiVLHpKRN3A

حساب آزاد سازی علی به نام بنیاد خیریه نیکوکاران شریف

برای سهولت پرداخت میتوانید از درگاه پرداخت اینترنتی
https://bahamta.ir/13472-304892
استفاده کنید و یا
شماره کارت:۶۱۰۴۳۳۷۸۹۳۰۵۱۱۸۳
شما ه حساب:۵۰۰۶۲۷۷۰۴۰
سرویس آپ:#۳۰۲۹۸۹*۴*۷۳۳*

https://telegram.me/nikookaransharif

موسسه بنیاد خیریه نیکوکاران شریف


http://www.instagram.com/nikookaransharif