از سنت های بسیار پسندیده­ی ایرانیان اهدای خیرات ونذورات است. در این بخش، به صورت هفتگی یا ماهانه، مومنین بخشی از مال خویش را برای رفع حاجات خود نذر می کنند و در عزاداری ها و مراسم شادی مانند عروسی، تولد، ازدواج، این هزینه ها را به بنیاد خیریّه ­ی نیکوکاران شریف اهداء نموده تا از این عمل انسان دوستانه و خداپسندانه بهره معنوی ببرند.

نذورات در حقیقت تغییر سرنوشت انسانی را رقم می زنند و گره گشای بسیاری از مشکلات زندگی هستند. آن ها نوعی راز و نیاز با خداوند و توسّل به او می باشند. نذورات موجب تغییر فضای الهی می شود ضمن اینکه صدقه و صله­ی رحم را نیز نباید نادیده گرفت.

امید است حامیان خیّر و نیکوکار نسبت به اهمّیت و جایگاه نذورات خود توجه خاص و عنایت وافر داشته باشند. بنیاد نیکوکاران شریف منتظر نذورات شما انسان های نیکوکار می باشد.