معاونت روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

معاونت روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

برای ایجاد فضای تفاهم و تعامل و شناخت متقابل با عموم جامعه و بر اساس تحقیقات علمی و عملی، روابط عمومی به مثابه­ ی پلی میان بنیاد و تمامی آحاد جامعه می باشد. در حقیقت روابط عمومی قلب تپنده بنیاد است.

کارکنان در این معاونت به شکلی شفاف و با تجربه ، با تحلیل مباحث حوزه کاری خود به برطرف ساختن مسائل موجود می­ پردازند.

از یک سو ارتباط با افکار عمومی جامعه و ترسیم تصویری روشن از روابط عمومی همراه با اختصاص دادن زمان مناسب برای حامیان، تفکّر و کسب رضایت آنها نسبت به ارائه خدمات بهتر بنیاد خیریّه ­ی نیکوکاران شریف، و از سویی دیگر پذیرش انتقادهای سازنده در طیفی گسترده است از اهم وظایف روابط عمومی می­ باشد.

کارکردهای معاونت روابط عمومی به شرح ذیل می باشد:

–    ارائه فناوری های جدید ارتباطی و شیوه های نوین اطّلاع رسانی

–    تهیه نشریّات، فصلنامه، خبرنامه، تراکت، بروشور و غیره

–    اطّلاع رسانی به عموم آحاد جامعه نسبت به فعّالیتهای بنیاد خیریّه­ ی نیکوکاران شریف

–    فراهم نمودن زمینه­ ی رشد و اعتلای فرهنگی و هنری افراد تحت پوشش بنیاد با استفاده از مکانیسم های مختلف فرهنگی

–    مدیریت سفرهای تفریحی، زیارتی ، برنامه های ورزشی و هنری

–    ایجاد فضای مناسب برای مشاوره ی افراد نیازمند مورد حمایت بنیاد

–    بیان تبریک و تسلیت به مناسبتهای مختلف در طول سال