معاونت حمایتی

معاونت حمایتی

در حوزه ­ی معاونت حمایتی، توانمند سازی تمامی افراد و خانواده های تحت پوشش به روش های گوناگون انجام می­شود:

الف –  واحد مددکاران اجتماعی :  در این واحد کارشناسان و بازرسان، پس از رسیدگی و بررسی های لازم، واجدین شرایط را تحت پوشش بنیاد قرار می­ دهند. در این فرایند برای توانمند سازی مددجویان و خود اتکایی آنها اقدامات شایسته­ ای صورت می­گیرد.

ب- واحد حقوق ماهیانه (مستمری/سبد کالا) : در این حوزه به مددجویان تحت پوشش بنیاد ماهیانه مبلغی پرداخت می شود. علاوه بر این، اقلامی چون سبد کالا شامل مواد پروتئینی، شوینده، غلات و حبوبات به آنها ارائه و تحویل می گردد. این مهم نیز پس از انجام بررسی ها و کارشناسی های لازم صورت می پذیرد.

ج- واحد سلامت و درمان: در این حوزه بمنظور حفظ سلامتی و بهداشت مددجویان با انعقاد قراردادی با بیمارستان فوق تخصصی پارسا جهت کنترل سلامتی مددجویان اقدام گردیده که در این فرایند از پزشکان مجرب و معتمد برای حفظ سلامتی مددجویان اقدام شده است

د- واحد آموزش : در این واحد نیز با عنایت به نیازهای آموزشی مددجویان، مهارت های حرفه ای، بهداشتی و مهارت های کسب و کار با همکاری مراکز آموزشی، فنی و حرفه ای و دولتی برای آموزش بهتر و کسب گواهینامه های معتبر اقدام شایسته ای صورت می گیرد تا مددجویان به خودکفایی و خود اشتغالی نایل گردند

ه- واحد اشتغال و کارآفرینی : در این واحد تلاش می شود تا مددجویان به تناسب مهارتهای خود در مراکز مختلف در سطح جامعه مشغول به کار و فعالیت گردند. بنیاد خیریه نیکوکاران شریف خود در برنامه های مدون و طراحی شده سیستمی به منظور ایجاد انگیزه بسیار بالا، شوق کاری و بکار گرفتن مددجویان در خلق مشاغل و کار آفرینی به جهت خودکفایی و استقلال اقتصادی، این فعالیت بصورت توانمند صورت پذیرد، ایجاد کارگاه های تولید و فضای تولید، در صرفه جویی در هزینه ها و جلوگیری از خروج ارز جهت خرید تولیدات و محصولات خارجی گامی بسیار موثر می باشد.